Euro Soccers
Image default
Dienstverlening

Mentorschap, bewindvoering of onder curatele stelling in regio Breda

Bij JD Financial Coaching BV in Breda kunt u navraag doen voor zowel mentorschap, beschermingsbewindvoering als onder curatele stelling. Het verschil tussen mentorschap en de andere twee maatregelen is dat mentorschap gericht is op de verzorging, begeleiding en behandeling van de betrokkene. Bij beschermingsbewindvoering en onder curatele stelling wordt er meer gefocust op de financiële situatie van de persoon in kwestie. Is uw naaste niet meer in staat om zelf belangrijke beslissingen te maken? Dan kan mentorschap uitkomst bieden. Een mentor zal dan de belangen behartigen van de betrokkene en hierbij altijd rekening houden met zijn of haar wensen.

Wie vraagt mentorschap aan?

Wilt u mentorschap aanvragen voor een naaste in regio Breda? Dan zijn er een aantal mensen die dat kunnen doen. Naast de betrokkene zelf zijn dit:

  • De partner;
  • De voogd;
  • Familieleden zoals broers, zussen, kinderen, kleinkinderen, ouders, opa’s, oma’s en zelfs ooms en tantes en neven en nichten;
  • De curator, mentor of bewindvoerder;
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • In uitzonderlijke gevallen de officier van Justitie.

Wat doet een mentor precies?

Als mentorschap wordt aangevraagd, wordt dit vaak gedaan om de betrokkene in bescherming te nemen. Het kan voorkomen dat iemand misbruik probeert te maken van de situatie van de betrokkene. Met mentorschap zal diegene daar geen last meer van hebben en worden bovendien de juiste keuzes gemaakt. De mentor geeft namelijk advies en maakt in samenspraak met de betrokkene bepaalde belangrijke keuzes omtrent behandelingen en noodzakelijke zorg.

Laat deze experts u helpen

Wilt u graag mentorschap aanvragen voor uw naaste in regio Breda? Dan helpen de experts van JD Financial Coaching BV u graag verder met persoonlijk advies. Stel gerust al uw vragen door contact met hun op te nemen via de website. Zij kijken met u wat er mogelijk is en plannen eventueel een intakegesprek in om meer over de situatie te weten te komen.

https://www.jdfinancialcoaching.nl/