Euro Soccers
Image default
Industrie

Werkzaamheden van een ingenieursbureau

In dit artikel lees je over het werk dat ingenieursbureaus uitvoeren. Een ingenieursbureau kan zich bezig houden met verschillende sectoren, zoals de civiele techniek, industrie en bouw. Het doel van een ingenieursbureau is om problemen op te lossen die leiden tot verbetering of innovaties in onder andere de volgende drie domeinen: veiligheid, efficiënt gebruik van energie en kwaliteitsmanagement. In de civiele techniek houdt een ingenieursbureau zich onder andere bezig met het ontwerpen van wegen, bruggen en tunnels. In de industrie wordt er vaak gekeken naar een manier waarop productieprocessen kunnen worden verbeterd door bijvoorbeeld ontstopping van machines te voorkomen. In de bouw is het vooral belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over nieuwe technieken en producten, waardoor ze tegenwoordig steeds vaker samenwerken met een ingenieursbureau.

Wat doet een ingenieursbureau in de civiele techniek precies?

Een ingenieursbureau in de civiele techniek houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen van wegen, bruggen en tunnels. Daarnaast kan een ingenieursbureau ook advies geven over verbetering van bestaande infrastructuren. In deze sector is het belangrijk om veiligheid hoog in het vaandel te hebben staan, omdat er veel gevaar kan ontstaan als er iets misgaat. Om dit te voorkomen worden er strenge eisen gesteld aan het ontwerp van een weg, brug of tunnel. Een ingenieursbureau in de civiele techniek moet dus goed op de hoogte zijn van alle nieuwe ontwikkelingen en regels die gelden voor dit soort infrastructuur. Als een ingenieursbureau plant of ontwerpt, is er vaak sprake van meerdere partijen die betrokken zijn bij het project. Denk hierbij aan de gemeente, provincie en waterschappen.

Wat doet een ingenieursbureau in de industrie precies?

In de industrie wordt er vaak gekeken naar een manier waarop productieprocessen kunnen worden verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld door ontstopping van machines te voorkomen, of door het creëren van efficiëntere productielijnen. Een ingenieursbureau in de industrie kan hierbij helpen door advisering of het ontwerpen van productielijnen. Daarnaast kan een ingenieursbureau ook advies geven over hoe energiegebruik efficiënter kan worden. In de industrie is het belangrijk om te voldoen aan strenge eisen als het gaat om veiligheid en kwaliteit. Hierbij moet er vaak rekening gehouden worden met de wensen van de opdrachtgever.